“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮТЦИЙН ЕРӨНХИЙ ТОГТОЛЦООНЫ ЗАГВАР