Чөлөөт бүсэд ямар төрлийн үйл ажиллагааг эрхэлж болох вэ?